دانلود رمان های پرطرفدار ایرانی | دانلود رمان های جدید و عاشقانه

دانلود رمان زوال موج ها از پروانه قدیمی

در این پست از وبسایت تک رمان با رمان زوال موج ها در خدمت شما هستیم.برای دانلود رمان زوال موج ها از پروانه قدیمی در ادامه پست همراه تک رمان باشید.

دانلود رمان زوال موج ها از پروانه قدیمی

دانلود رمان زوال موج ها از پروانه قدیمی

رمان : زوال موج ها

نویسنده : پروانه قدیمی

پارت اول رمان زوال موج ها برای معرفی :

خسته از یک روز کار کد نویسی و زل زدن به صفحه ی مانیتور، کامپیوتر را
خاموش کردم. با عجله کیفم را روی دوشم انداختم و به هدی اشاره ای کردم و گفتم:

– هدی بجنب با این ترافیک معلوم نیست کی برسیم.

هدی ابروی راستش را باال داد و با حیرت گفت:

– اوغور به خیر… به سالمتی کجا؟

اخمی کردم و گفتم:

– دیوونه خونه، کجا رو دارم که برم؟

هدی خندید و با باال انداختن چشم و ابرویی برای الهام گفت:
– الهام تو با ما نمیای؟

الهام مثل همیشه پکر و ناراحت چادرش را روی سر انداخت و نفسش را با
حرص بیرون داد وگفت:

– کجا بیام؟

الان میرغضب اون پایین منتظرمه… حواست نیست امشب مراسم داریم. تا الانشم زیاد موندم. می ترسم صدای بابام در بیاد.

هدی پوفی کشید و با خشم گفت:

– خاک برسرت کنن که نمی تونی از حقت دفاع کنی. اون از بابات اینم از
نامزد عتیقه ت… هنوز یه سال نشده عقدش شدی اینه حال و روزت وای به حال وقتی بری سرخونه و زندگی خودت.

با دیدن اشکی که در چشمان الهام حلقه بسته بود، دلم گرفت. مگر او چه
گناهی کرده بود، اسیر دست مردی عیاش و بددل شده بود؟ هر چه خودش گند به زندگیش می زد همان گمان را نسبت به الهام بیچاره داشت. گاهی با سروصورت کبود به محل کار می آمد و از خجالت آب می شد. دردش را با تمام قلبم حس می کردم و همیشه نگرانش بودم.

برای اینکه زیر بار حرفهای هدی بیشتر از این له نشود، با مشت ضربه ای به بازوی هدی زدم و غریدم:

– حاال نمی خواد نمک به زخمش بپاشی. مگه قراره کجا بریم؟

هدی با چشمانی گرد شده به صورتم خیره شد و گفت:

– گیجی یا خودت رو به گیجی زدی؟

من که منظورش را نمی فهمیدم لبهایم را رو به جلو دادم و گفتم:

– به جای اینکه هی سؤال بپرسی یه کالم حرف بزن تا دیرم نشده. اگه بتونم
امشب باید میوه هم بخرم.

این رمان فقط برای معرفی در سایت درج شده است.لینک های دانلود فایل رمان برای حمایت از نویبسنده پاک شدند.

رمان های پیشنهای برای کاربران تک رمان :

دانلود رمان محکوم از زهرا علیزاده

دانلود رمان جاده مه گرفته از مهین عبدی

دانلود رمان وهم سبز از مارال بانو

دانلود رمان عاشقانه بدون نظر 315 views

نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !